Aušinimo sistemos remontas

Aušinimo sistemos paskirtis – palaikyti optimalų automobilio variklio darbo temperatūrinį režimą.

 

Aušinimo sistema privalo:

  • palaikyti reikiamą variklio temperatūrą; nuvesti į aplinką šilumos perteklių;
  • apsaugoti nuo perkaitimo variklio cilindrų sieneles;
  • apsaugoti variklį nuo nekontroliuojamo savaiminio kuro mišinio užsidegimo;

 

Jei variklis nebūtų aušinamas, labai įkaistų alkūninio ir dujų skirstymo mechanizmų detalės, jos būtų blogiau tepamos, galimi mechaniniai detalių pažeidimai, ko pasėkoje Atsiranda rimti variklio gedimai.

 

Taip pat negerai variklį peraušinti, nes ant cilindrų sienelių imtų kondensuotis degalai, būtų blogiau paruošiamas kuro  mišinys. Dėl to sumažėtų variklio galia ir padidėtų degalų sąnaudos.

Ataušintame variklyje padidėja tarpeliai mazgų sujungimuose, todėl detalės rečiau dyla Automobilių varikliai yra aušinami skysčiu arba oru. Skysčiu aušinamose sistemose cirkuliuojantis aušinimo skystis paima nuo įkaitusių variklio detalių šilumą ir pro radiatorių atiduoda ją į aplinką.

 

Atliekami darbai:

  • Termostato keitimas
  • Ventiliatoriaus nuėmimas/pastatymas
  • Radiatoriaus keitimas
  • Salono pečiūko radiatoriaus keitimas
  • Aušinimo žarnų keitimas
  • Aušinimo skysčio keitimas
  • Kiti su aušinimo sistema susiję darbai